VetZ is now an Antech company. Read the announcement.

Verkoop: +31 85 7733 431 Support: +31 85 7733 433

State of the art: de nieuwe onderzoeksformulieren
voor honden, katten, paarden en vee

De nieuwe standaard voor veterinaire documentatie

Na meer dan twee jaar van ontwikkelen is het zover: De nieuwe onderzoeksformulieren voor honden, katten, paarden en vee zijn er. Gestructureerde cursussen op het hoogste diergeneeskundige niveau, gecombineerd met systematische en uniforme documentatie. Met speciaal ontwikkelde onderzoeksgrafieken en geïntegreerde schema's. Individueel waar nodig, gestandaardiseerd waar mogelijk. Of het nu gaat om een anamnese, een echo van de buikstreek of orthopedische onderzoeken, met easyVET legt u de toestand van uw patiënten duurzaam, volledig en altijd met dezelfde hoge kwaliteit vast. Wij danken alle dierenartsen, specialisten en medewerkers over de hele wereld die deze unieke verzameling mogelijk hebben gemaakt.

Voor u gemaakt

Alle onderzoeksformulieren zijn praktijkgericht, uniform en logisch opgebouwd. Gebruikelijke behandelprocedures, de gewoonlijke routine en volgorde bij onderzoeken en de altijd identieke aanduiding van organen, gebieden en diagnoses op meerdere formulieren vormen een perfect uitgangspunt voor gestructureerde en uniforme documentatie. Ieder onderzoeksformulier kan individueel worden aangepast voor elk gebied en elke gebruiker: Afzonderlijke eenheden kunnen getoond en verborgen worden en om belangrijke onderzoeken en diagnoses beter zichtbaar te maken, kunnen de tekstkleur en -grootte hiervan worden gewijzigd. Zo kan hetzelfde onderzoeksformulier voor routineonderzoeken in de alledaagse praktijk net zo goed gebruikt worden als voor gedetailleerde onderzoeken door specialisten.

Voorbeelden

easyVET bevat naast eenvoudige onderzoeksformulieren, zoals het klinische dagonderzoek of de vitale functies, ook vele uitvoerige onderzoeksformulieren, zoals het kreupelheidsonderzoek of het gebitsonderzoeksformulier voor honden, katten en paarden. In totaal hebt u de beschikking over meer dan 80 algemene, gedetailleerde en speciale onderzoeksformulieren voor huisdieren, paarden en vee. Welke u daarvan in de alledaagse praktijk zult gebruiken, kunt u heel eenvoudig in de programmainstellingen configureren. In onze voorbeelden ziet u de onderzoeksformulieren zoals u deze in het kaartsysteem en de ziektegeschiedenis ziet – alleen zijn de diagnoses ingevuld. Zo ziet u altijd alleen wat echt interessant is en blijft alles ondanks de talloze mogelijkheden zeer eenvoudig en overzichtelijk.

Paard Hond Kat Landbouwhuisdieren

Eenvoudig en slim te combineren

U kunt in een paar stappen professionele behandelpakketten maken met elke combinatie van onderzoeksformulieren, diensten, medicijnen en producten, onderzoeksopdrachten voor uw laboratorium- en imagingapparaten en tijdschema's voor regelmatige herhaling. Bijvoorbeeld een standaardpakket voor het eerste onderzoek van de hond met onze beide onderzoeksformulieren Anamnese en Algemeen klinisch onderzoek en alle services die u in het kader van dit onderzoek wilt factureren. Of een pakket "Gebitsonderzoek paard" met ons gebitsformulier, een onderzoeksopdracht voor uw digitaal röntgenapparaat en alle services en medicijnen die bij dit pakket horen. In de alledaagse praktijk is dan één klik voldoende om de onderzoeksformulieren in te voeren, de opdrachten naar de betreffende apparaten te sturen en alle afwikkelingsposities op orde gebracht te hebben.

Highlights Eenvoudiger en beter documenteren Gestandaardiseerde onderzoeksformulieren zorgen voor uniforme onderzoeksverlopen en kwalitatief hoogwaardige documentatie in het hele team. Deze zijn ideaal om te leren en nieuwe collega's in te werken. Eenvoudiger en efficiënter werken Alle onderzoeksformulieren kunt u altijd tijdens het verloop van onderzoeken en behandelingen oproepen, en creëren op uw verzoek automatisch onderzoeksopdrachten voor uw laboratoriumapparaten en imagingsystemen. In combinatie met tijdschema's voor een geplande uitvoering of voor regelmatige herhalingen bent u perfect uitgerust om uw intramurale patiënten te monitoren in ons whiteboard. Eenvoudiger en veiliger factureren Ieder onderzoeksformulier kan met alle diensten, medicijnen en producten worden gecombineerd, zodat na afronding van het onderzoek en het opslaan van het formulier alles is voorbereid voor de factuur.

Evaluaties gemakkelijker gemaakt

Alle onderzoeksformulieren zijn op dezelfde manier opgebouwd, zodat u zaken eenvoudig met elkaar kunt vergelijken en op basis van alle criteria kunt evalueren. In een handomdraai ontdekt u welke honden een positieve compressietest van het scheenbeen op de linkerachterpoot hebben en in de loop der maanden kreupeler worden. Of bij welke patiënten de lacrimale punten alleen onderaan aanwezig waren en de lacrimale wegen niet gespoeld konden worden. Of hoeveel paarden na een MPA nog kreupel zijn als ze op andere ledematen springen. Alle evaluaties kunnen voor verdere analyses of presentaties heel eenvoudig worden geëxporteerd.


Volautomatisch onderzoeksverloop

Absoluut hoogtepunt van onze onderzoeksformulieren zijn de tabellen en grafische weergave van de loop van onderzoeken die per dier, per geval en per behandeling kunnen worden weergegeven. Na het instellen ziet u bij een patiënt met een hartziekte overal automatisch alle belangrijke hartfuncties en onderzoeksresultaten – in tabelweergave met onderzoeksdatum en -tijdstip en, indien dit zinvol is, als nuttige diagrammen. Bij een gebitsonderzoek ziet u altijd direct de diagnoses van alle voorgaande gebitsonderzoeken. En bij patiënten op de intensive care in het casesysteem altijd direct alle belangrijke vitale functies die u iedere twee uur invoert. En het beste is: U hoeft daar niets voor te doen. Nieuwe resultaten worden automatisch aan de tabellen en diagrammen toegevoegd zodra u de patiënt opbelt.

Opgericht. Beproefd. Bewezen.

Wij hebben onze onderzoeksformulieren ontwikkeld in samenwerking met artsen, specialisten en wetenschappers over de hele wereld en daarbij rekening gehouden met vele nationale en internationale richtlijnen voor huisdieren, paarden en vee. Na een intensieve onderzoeks- en ontwikkelingsfase en vele gesprekken zijn alle formulieren in de praktijk met zeer veel succes getest en ingevoerd. Nu al zijn deze in vele praktijken en klinieken een bewezen en geliefd hulpmiddel. Wanneer begint u?

Algemene onderzoeksformulieren

 • Anamnese
 • Algemeen klinisch onderzoek
 • Vitale functies

Gedetailleerde onderzoeksformulieren

 • Röntgenonderzoek
 • Echografie
 • Ultrasoon onderzoek van de pezen
 • Endoscopisch onderzoek
 • Computertomografie
 • Magnetische resonantietomografie
 • Elektrocardiografisch onderzoek
 • Elektrocardiogram
 • Cytologisch onderzoek
 • Coprologisch onderzoek
 • Urineonderzoek

Speciale onderzoeksformulieren

 • Neurologisch onderzoek
 • Oogheelkundig onderzoek
 • Gebitsonderzoek
 • Otologisch onderzoek
 • Onderzoek van de lymfeklieren
 • Onderzoek van het cardiovasculaire systeem
 • Onderzoek van de ademhalingswegen
 • Onderzoek van het maagdarmkanaal
 • Orthopedisch onderzoek
 • Kreupelheidsonderzoek
 • Orthopedisch onderzoek van de hoeven
 • Blokanesthesie
 • Onderzoek van jonge paarden
 • Andrologisch onderzoek
 • Gynaecologisch onderzoek
 • Obstetrisch onderzoek
 • Inseminatieprotocol
 • Neonataal onderzoek
 • Preoperatief onderzoek
 • Fysiologisch prestatieonderzoek
 • Dermatologisch onderzoek
 • Oncologisch onderzoek
 • Anesthesieverslag
 • Klinisch dagonderzoek

De nieuwe onderzoeksformulieren in easyVET – beter documenteren, efficiënter werken en veiliger factureren.