Gegevensbescherming

Wij vinden uw privacy belangrijk. Met deze privacyverklaring benadrukken wij onze verplichting om de persoonlijke levenssfeer en de persoonlijkheidsrechten van elk individu te beschermen. De verklaring beschrijft de behandeling van informatie, die wij direct of indirect voor het identificeren van afzonderlijke personen gebruiken (hierna “persoonsgegevens" genoemd).

Deze privacyverklaring geldt voor www.vetz.vet en andere websites, die naar deze privacyverklaring verwijzen. Hij is voor het laatst bijgewerkt op 2 juni 2017. De beheerder voor alle websites is het Veterinärmedizinisches Dienstleistungszentrum (VetZ) GmbH (hierna “VetZ" genoemd), Sattlerstraße 40, 30916 Isernhagen, Duitsland. Voor bepaalde producten, programma’s, evenementen, diensten en websites (hierna “aanbiedingen" genoemd) van VetZ kunnen eventueel afwijkende privacyverklaringen gelden. Daarom raden wij u aan, de privacyverklaringen van alle aanbiedingen van VetZ die u oproept, gebruikt of toepast, aandachtig te lezen.


1. Mondiale privacynormen

Wij hebben onze omgang met persoonsgegevens op één lijn gebracht met mondiale principes en normen. Wij zijn transparant in het gebruik van uw persoonsgegevens, letten op uw keuzevrijheid bij het gebruik van uw gegevens en houden ons aan globale regelingen op het gebied van beveiliging en overdracht van gegevens. Wij bewaken de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens en houden ons aan de privacywetten in de landen waar wij actief zijn.


2. Toestemming

Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor de hierna beschreven opslag en het gebruik van uw gegevens. Als u geen toestemming geeft voor de daarin bepaalde voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken. Wijzigingen van deze privacyverklaring worden altijd op deze site bekendgemaakt. Kijkt u daarom regelmatig of er updates zijn. Indien het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming dit vereist, vragen wij u bovendien expliciet om uw toestemming voor de verdere verwerking van de op deze website verzamelde of door u verstrekte persoonsgegevens. U geeft echter altijd absoluut vrijwillig toestemming. Als u geen toestemming geeft, of ons later informeert dat wij uw persoonsgegevens niet meer mogen verwerken, kan het zijn dat het gebruik van onze aanbiedingen niet of slechts beperkt mogelijk is.


3. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Om uw wensen en interesses beter te begrijpen en u altijd een optimale service te kunnen bieden, verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens en slaan wij deze op. Als u onze website bezoekt, registreren wij uw IP-adres en gebruiken wij cookies en andere internettechnologieën (hierna “geautomatiseerde hulpmiddelen“ genoemd), met behulp waarvan informatie over de bezoekers van onze website en hun interesses verzameld kan worden. Afhankelijk van de gebruikte geautomatiseerde hulpmiddelen registreren wij uw IP-adres, uw vetsXL-ID, uw petsXL-ID, uw type browser, de door u bezochte VetZ-websites, de voorwerpen waarop u hebt geklikt op de afzonderlijke VetZ-websites, de tijd die u op een bepaalde website hebt doorgebracht, de verwijzende website, via welke u op een VetZ-website terechtgekomen bent, en de extern aangestuurde websites, waar u via een VetZ-website op terechtkomt. Bovendien verzamelen wij persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt als u zich opgeeft voor seminars, webinars en andere evenementen, als u zich op een nieuwsbrief abonneert, deelneemt aan online enquêtes, uw persoonlijke vetsXL-ID en/of petsXL-ID aanmaakt, deelneemt aan discussiegroepen of discussiefora, aankopen doet of anderszins uw contactgegevens aan ons verstrekt. Persoonsgegevens kunnen de volgende gegevens zijn: uw voor- en achternaam, uw adres en e-mailadres, uw telefoon- en faxnummer, aanmeldgegevens en verificaties voor vetsXL.com, petsXL.com en daarmee verbonden diensten, logingegevens voor sociale netwerken, financiële en bankgegevens, informatie over het bedrijf waar u werkt en waarmee u samenwerkt en informatie over uw relatie met ons>

4. Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend op de manier die beschreven staat in deze privacyverklaring en/of in het kader van extra expliciet verstrekte toestemming. Volgens het toepasselijke recht moet u uitdrukkelijk toestemming geven voor een latere wijziging van het gebruiksdoel. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

• Voor het doen van aanbiedingen, orderverwerking, levering en facturering van onze aanbiedingen.
• Om u te informeren over nieuwe producten en functies, updates en upgrades, systeemuitbreidingen, speciale aanbiedingen en alle andere zaken met betrekking tot VetZ en onze aanbiedingen. In bepaalde gevallen kan dat ook informatie van onze zakenpartners zijn, als hun aanbieding een gunstige aanvulling is op de onze.
• Om u de mogelijkheid te bieden een persoonlijk gebruikersprofiel (vetsXL-ID of petsXL-ID) aan te maken, waarmee u in alle bedrijven van VetZ toegang hebt tot onze aanbiedingen. Daarom bevestigt u dat de voor het aanmaken van uw gebruikersprofiel vereiste persoonlijke gegevens voor dit doel binnen alle VetZ-bedrijven mogen worden doorgegeven en gebruikt. Bij sommige van onze aanbiedingen kunt u informatie over uzelf (inclusief persoonsgegevens) doorgeven aan andere geregistreerde gebruikers van dezelfde aanbieding. Met behulp van de functies van de desbetreffende aanbieding kunt u bepalen, welke informatie u wilt doorgeven.
• Om informatie over ons en onze aanbiedingen precies af te stemmen op uw wensen. Zo kunnen wij u bij het bezoeken van onze website exact informeren over de aanbiedingen die u interesseren.
• Om u een persoonlijke gebruikerservaring te bieden en beveiligde inhoud weer te geven.
• Voor het garanderen en controleren van de kwaliteit van onze informatie en ons advies.
• Om contact met u op te nemen, vragen van klanten te beantwoorden, informatie over verzending te geven, vragen over de factuur te beantwoorden, voor feedback en ondersteuning.
• Ter voorbereiding van onze medewerkers op vragen die u hebt over ons en onze aanbiedingen.
• Voor het organiseren van wedstrijden, loterijen of andere marketing- of reclameactiviteiten.
• Voor het uitvoeren van vrijwillige klantenenquêtes, om onze aanbiedingen continu te verbeteren.
• Voor de verwerking van sollicitatiebrieven.
• Voor het voorbereiden van geanonimiseerde gegevens met betrekking tot het gebruik van onze websites en aanbiedingen, die wij uitsluitend ter verbetering van onze websites en aanbiedingen gebruiken.
• Voor het nakomen van contractuele verplichtingen.
• Om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften.


5. E-mailadressen

Door het verstrekken van uw e-mailadres stelt u ons in staat, via e-mail contact met u op te nemen. Wij geven uw e-mailadres niet door aan derden buiten de VetZ-bedrijven, behalve wanneer dit vereist is voor de zakelijke relatie tussen u en ons. U kunt te allen tijde beslissen dat u geen e-mails meer van ons wilt ontvangen. Deze beslissing heeft echter geen effect op het verzenden van e-mails, die vereist zijn in het kader van de zakelijke relatie tussen u en ons. Let op: bij het verzenden van een e-mail aan ons wordt er, afhankelijk van de configuratie van uw e-mailprogramma, automatisch informatie over u aan ons overgedragen.


6. Bestellingen

Onze website bevat bestelformulieren waarmee u onze aanbiedingen kunt verkrijgen. Via deze formulieren kan eventueel ook betalingsinformatie worden verzameld, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Financiële gegevens die u ons verstrekt via deze weg, gebruiken wij uitsluitend voor facturering en betalingsafhandeling van het desbetreffende proces. Dit is inclusief het doorgeven van uw gegevens aan uitvoerende derden zoals banken, creditcardmaatschappijen of andere financiële of kredietinstellingen.


7. IP-adressen

Wij gebruiken uw IP-adres voor het analyseren van functiestoringen, voor het bepalen van het land van waaruit u toegang hebt tot onze websites en aanbiedingen, om de juiste juridische kennisgevingen weer te geven, voor het beheer van de website, om redenen van kwaliteitsborging en voor het verkrijgen van demografische informatie. Wij registreren IP-adressen uitsluitend in combinatie met uw bezoek aan onze website.


8. Geautomatiseerde hulpmiddelen

Tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen wij naast de informatie, die u ons zelf vrijwillig verstrekt, ook gegevens met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen zoals tracking pixels, cookies, geïntegreerde weblinks of andere, algemeen gebruikelijke methodes. Tot de gegevens die wij verzamelen, behoort de standaardinformatie die uw browser naar onze website stuurt, zoals uw type browser en uw taalinstellingen, toegangstijden of de adressen van de websites, via welke u op onze website terechtgekomen bent. Tenzij hieronder geen andere methodes voor uw keuze staan, kunt u het gebruik van geautomatiseerde hulpmiddelen weigeren door de desbetreffende instellingen in uw browser aan te passen. Houd er rekening mee dat de instellingen met betrekking tot cookies in uw browser alleen gelden voor de op een bepaald moment op een bepaald apparaat geïnstalleerde browser en dat u dus bij het bezoeken van onze website met een andere browser of een ander apparaat de instellingen voor cookies in de browsers van alle relevante apparaten in moet stellen. De volledige functionaliteit van de desbetreffende website kan daardoor echter beperkt zijn. Op dit moment gebruiken wij de volgende geautomatiseerde hulpmiddelen voor de hieronder opgesomde doelen.

Google Analytics
Enkele van onze websites gebruiken de webanalysedienst Google Analytics. Google Analytics slaat cookies op uw toestel op, zodat wij uw gebruik van onze website kunnen analyseren. De door de cookies verzamelde informatie wordt samen met uw IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te beoordelen, om berichten over website-activiteiten voor ons samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te bieden. Google draagt deze informatie eventueel over aan derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google combineren. Google heeft een browser-add-on ontwikkeld voor het deactiveren van Google Analytics. Deze biedt meer keuzemogelijkheden met betrekking tot het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics. De add-on communiceert met Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over uw websitebezoeken aan Google Analytics mag worden gestuurd. De add-on kan worden gedownload op onderstaande website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Geïntegreerde weblinks
Onze e-mails bevatten vaak links die u via onze server doorsturen naar het bijbehorende gebied op internet. Dankzij dit doorsturen kunnen wij de URL van deze links wijzigen en zo de effectiviteit van onze marketingactiviteiten analyseren. Wij kunnen ook bepalen of u überhaupt op een link in een van onze e-mails hebt geklikt. Als u niet wilt dat wij informatie over uw klikgedrag op links in onze e-mails analyseren, klikt u dan niet op de desbetreffende links.

Cookies
Cookies zijn tekstbestandjes die door websites met behulp van een browser op uw toestel worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om gepersonaliseerde content te tonen, om te voorkomen dat u elke keer weer uw wachtwoord moet invoeren of een aanmeldformulier moet invullen en om ons informatieaanbod aan te passen aan uw gebruikersgedrag. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de bijpassende instellingen in uw browser uit te voeren. Houd er rekening mee dat de instellingen met betrekking tot cookies in uw browser alleen gelden voor de op een bepaald moment op een bepaald apparaat geïnstalleerde browser en dat u dus bij het bezoeken van onze website met een andere browser of een ander apparaat de instellingen voor cookies in de browsers van alle relevante apparaten in moet stellen. De volledige functionaliteit van de desbetreffende website kan daardoor echter beperkt zijn.


9. Doorgeven van persoonsgegevens

Als wereldwijd actief bedrijf exploiteren wij wereldwijd een reeks websites. Alle gegevens en informatie, die u hebt verstrekt of die op een andere manier op een van onze websites in een land verzameld zijn, kunnen elektronisch naar een server voor een van deze websites in een ander land gestuurd worden. Deze servers kunnen zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte resp. binnen of buiten andere landen die met goedkeuring van de EU-Commissie een aangepaste privacybescherming garanderen, bevinden. Wij garanderen echter de veiligheid van uw persoonsgegevens overal ter wereld, aangezien we garanderen dat de desbetreffende VetZ-website de in deze privacyverklaring beschreven privacyrichtlijnen naleeft. Alle bedrijven van VetZ kunnen deze informatie internationaal gebruiken zoals beschreven in paragraaf 4 “Gebruik van persoonsgegevens“.

Wij hebben het recht deze informatie in de op dat moment vereiste omvang ook aan zakenpartners, dienstverleners en geautoriseerde externe opdrachtnemers (hierna “externe aanbieders” genoemd) door te geven, om diensten die u voor onze aanbiedingen bestelt, door externe aanbieders te laten uitvoeren – zoals het afhandelen van bestellingen, het aanmelden voor evenementen en seminars, het uitvoeren van ondersteunende diensten, het leveren van informatie over onze aanbiedingen of de analyse van het gebruikersgedrag op onze websites. Indien wettelijk verplicht, zijn externe aanbieders gebonden door passende overeenkomsten en/of uitgebreide geheimhoudingsverplichtingen en mogen ze uw persoonsgegevens dus uitsluitend voor het uitvoeren van de bestelde diensten gebruiken.

Wij verkopen, verhuren of geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor marketingdoeleinden.

Indien nodig, onthullen wij uw persoonsgegevens en andere bijbehorende informatie op basis van dagvaardingen, gerechtelijke procedures of processen. Onder bepaalde omstandigheden verzamelen wij persoonsgegevens en andere ons ter beschikking staande informatie en geven wij deze door om illegale activiteiten, vermeende fraude, situaties die een potentiële bedreiging van personen vormen, of inbreuk op onze gebruikersvoorwaarden te onderzoeken, te verhinderen of passende tegenmaatregelen te treffen.

Bij het oproepen van onze website wordt u soms naar content of functies doorgestuurd die door een externe aanbieder worden gehost. Als de externe aanbieder in onze opdracht informatie verzamelt, geldt de privacyverklaring van onze website. Anders geldt de privacyverklaring van de website van de externe aanbieder. Voor zover mogelijk verzoeken wij externe aanbieders om informatie te verwerken in overeenstemming met onze privacyverklaring.


10. Veiligheid van persoonsgegevens

Wij verplichten ons om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerd gebruik en ongeautoriseerde openbaarmaking. Hiervoor gebruiken wij standaard beveiligingstechnologie, extra beveiligingsprocessen en organisatorische maatregelen. Misbruik van uw gegevens voorkomen we door veilige servertechnologie en altijd actuele voorzorgsmaatregelen. We verplichten onze medewerkers en externe aanbieders tot gegevensbescherming en geheimhouding. Als u vanaf onze website links aanklikt naar vreemde websites en u deze websites gebruikt, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en de privacymaatregelen van die sites. Daarom raden wij u aan de privacyverklaringen van vreemde websites nauwkeurig door te lezen.


11. Keuzemogelijkheden/intrekking

Wij communiceren regelmatig via e-mail, telefoon en via andere middelen met u als u gebruikmaakt van onze aanbiedingen. Bijvoorbeeld als wij u informeren over veranderingen in onze aanbiedingen, u facturen sturen, uw registratie bevestigen of u andere informatie sturen die nodig is voor de zakelijke betrekking tussen u en ons. Tegen deze niet-marketinggebonden communicatie en de daarmee verbonden vergaring van informatie kunt u in de regel geen bezwaar maken. Marketinggebonden communicatie gebruiken wij alleen als u ons daarvoor (voor zover dat wettelijk is voorgeschreven) toestemming hebt gegeven, en wij u de mogelijkheid bieden om deze toestemming in te trekken. U kunt gebruikmaken van de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken, door de in de desbetreffende e-mails genoemde intrekkingsmogelijkheden te volgen of uw verzoek aan info@vetz.vet te sturen.


12. Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan vereist voor het doel of de rechtelijke bepalingen waarvoor ze verzameld waren. Wij wissen uw gegevens (voor zover er geen wettelijke bepalingen in de weg staan) zodra u ons ervan in kennis stelt dat wij uw persoonsgegevens niet meer mogen verwerken. Richt u met dit verzoek aan info@vetz.vet. Houd er rekening mee dat in dit geval het gebruik van onze aanbiedingen alleen nog beperkt of helemaal niet meer mogelijk is. Als wij op grond van wettelijke voorschriften gedwongen zijn om uw persoonsgegevens te bewaren, blokkeren wij deze voor verdere verwerking en wissen wij de bijbehorende persoonsgegevens zodra de verplichting tot het bewaren ervan vervallen is.


13. Actualisering van persoonsgegevens

Om te garanderen dat de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, correct en actueel zijn, hebben wij uw hulp nodig. Als geregistreerde gebruiker kunt u de gewenste actualiseringen online zelf doorvoeren op www.vetsXL.com. U kunt ons ook mailen op info@vetz.vet en ons de gewenste actualiseringen mededelen. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of wilt weten welke gegevens wij over u hebben opgeslagen, schrijf dan ook aan info@vetz.vet.


14. Specifieke Amerikaanse bepalingen

Voor zover wij de Amerikaanse voorschriften inzake gegevensbescherming volgen, is bovendien het volgende van toepassing:

Niet volgen (Do Not Track)
Onze website houdt geen rekening met eisen met betrekking tot het niet volgen, maar u hebt de mogelijkheid om cookies niet te accepteren door de desbetreffende instellingen in uw webbrowser uit te voeren. Het niet gebruiken van cookies kan er echter toe leiden dat u bepaalde functies en eigenschappen van onze website niet kunt gebruiken. Deze website geeft derden noch na verloop van tijd, noch via andere websites, toegang tot het verzamelen van informatie over uw persoon.

Bescherming van de gegevens van kinderen
Onze websites en online diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan dertien (13) jaar. Als u een ouder of voogd bent en vermoedt dat wij de gegevens van een kind verzameld hebben, neemt u dan op de in deze privacyverklaring beschreven wijze contact met ons op.