VetZ is now an Antech company. Read the announcement.

Verkoop: +31 85 7733 431 Support: +31 85 7733 433

Optimaal beschermd. Optimaal geïnformeerd.

Privacyverklaring van VetZ GmbH

Wij – het Veterinärmedizinisches Dienstleistungszentrum (VetZ) GmbH – bieden een groot aantal producten aan op alle terreinen van de diergezondheid. Daartoe behoren producten als onze praktijkmanagement- en beeldbewerkingssoftware voor dierenartsen, digitale röntgensystemen, online aankoopplatforms evenals webtoepassingen en apps voor dierhouders.

U - dierenartsen, dierhouders, organisaties en bedrijven - vertrouwt ons en onze producten elke dag persoonsgegevens toe. Wij zien het als onderdeel van onze zakelijke verantwoordelijkheid om spaarzaam en transparant met deze gegevens om te gaan en ze zo goed mogelijk te beschermen.

Met deze privacyverklaring beschrijven we wanneer we persoonsgegevens door interactie met u of door onze producten verzamelen en hoe wij deze gegevens beheren. De verklaring geldt voor alle interacties tussen u en VetZ en voor alle diensten, websites, apps, software en diagnostische apparaten van VetZ. Wij raden u aan de productspecifieke privacyinformatie, die u op verschillende plekken op deze site vindt, door te lezen.


Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens

Wij houden ons aan het principe van dataminimalisatie. Dat wil zeggen dat we bij het verzamelen van uw persoonsgegevens in het kader van onze producten en onze websites steeds zorgen dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, die voor het gebruik van onze producten vereist zijn of die u ons vrijwillig verstrekt. Wij verzamelen persoonsgegevens onder andere als u

onze websites bezoekt.

contact met ons opneemt.

Als u de contactformulieren op onze websites of de daar vermelde e-mailadressen gebruikt , slaan wij automatisch de door u verstrekte persoonsgegevens op.

Uw registratie bij vetsXL.com en petsXL.com.

Als u zich registreert bij vetsXL.com of petsXL.com, dan slaan wij naast de door u verstrekte persoonsgegevens uw IP-adres en de datum en het tijdstip van uw registratie op.

zich abonneert op onze nieuwsbrief.

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, slaan wij naast de door u verstrekte persoonsgegevens uw IP-adres en de datum en het tijdstip van uw aanmelding op.

zich aanmeldt voor onze webinars, seminars en andere evenementen.

onze producten gebruikt:

easyVET

Onze praktijkmanagementsoftware met elektronische archiefkast is voor dierenartspraktijken, dierenklinieken, gekoppelde locaties en diergeneeskundige faculteiten het centrale platform voor praktijkmanagement, beeldmanagement, diergezondheid en communicatie. easyVET verzamelt persoonsgegevens van dierenartsen, van werknemers in dierenartspraktijken, van dierhouders die hun dieren in dierenartspraktijken laten behandelen en van werknemers in dierenartspraktijken, organisaties en bedrijven waarmee dierenartspraktijken samenwerken.
 
Van u als dierenarts worden de persoonsgegevens verzameld bij aankoop van de software, bij de installatie en in het kader van registraties.

Van u als werknemer in een dierenartspraktijk worden de persoonsgegevens verzameld als een dierenartspraktijk die met easyVET werkt een gebruikersaccount voor u in easyVET aanmaakt.

Van u als dierhouder worden de persoonsgegevens verzameld als u uw dieren laat onderzoeken en behandelen in een dierenartspraktijk die met easyVET werkt.

Van u als werknemer in dierenartspraktijken, organisaties of bedrijven worden de persoonsgegevens verzameld als een dierenartspraktijk die met easyVET werkt u als contactpersoon registreert.

easyVET is aan onze onlineplatforms vetsXL.com en petsXL.com gekoppeld en vergemakkelijkt zo de gegevensuitwisseling met derden. Meer hierover kunt u lezen in de paragraaf "Wanneer geven we uw persoonsgegevens door" bij vetsXL.com en petsXL.com.

easyIMAGE

Onze beeldbewerkingssoftware met elektronische archiefkast is een diergeneeskundig PACS met uitgebreide beoordelings- en diagnosefunctionaliteit voor foto’s, video’s en series van diverse camera’s, digitale röntgeninstallaties, echoscopieapparatuur, endoscopiesystemen, evenals CT en MRT. easyIMAGE verzamelt persoonsgegevens van dierenartsen, van werknemers in dierenartspraktijken en van dierhouders die hun dieren in dierenartspraktijken laten behandelen.
 
Van u als dierenarts worden de persoonsgegevens verzameld bij aankoop van de software, bij de installatie en in het kader van registraties.

Van u als werknemer in een dierenartspraktijk worden de persoonsgegevens verzameld als een dierenartspraktijk die met easyIMAGE werkt een gebruikersaccount voor u in easyIMAGE aanmaakt.

Van u als dierhouder worden de persoonsgegevens verzameld als u uw dieren laat onderzoeken en behandelen in een dierenartspraktijk die met easyIMAGE werkt.

easyIMAGE is aan ons onlineplatform vetsXL.com gekoppeld en vergemakkelijkt zo de gegevensuitwisseling met derden. Meer hierover kunt u lezen op Wanneer geven we uw persoonsgegevens door en vetsXL.com.

VetZ Cloud Services (VCS)

Onze VetZ Cloud Services bieden de ideale omgeving voor cloudgebaseerd werken met de remotedesktop-apps van easyVET en easyIMAGE. Bij de aankoop en daarna bij de inrichting van uw cloud verzamelen wij persoonsgegevens van uw dierenartspraktijk. Alle persoonsgegevens die u in het kader van uw gebruik van easyVET en easyIMAGE verzamelt, worden in ons eigen datacenter in Isernhagen (Duitsland) opgeslagen en verlaten op geen enkel moment de Europese Unie.

vetsXL.com

Onze webtoepassingen voor de diergeneeskunde koppelen dierenartspraktijken, organisaties en bedrijven aan hun klanten en maken een eenvoudige, veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling via een centraal platform mogelijk. vetsXL.com verzamelt persoonsgegevens van dierenartsen, van werknemers in dierenartspraktijken, organisaties en bedrijven en van dierhouders die hun dieren in dierenartspraktijken, organisaties en bedrijven die met vetsXL.com verbonden zijn, laten onderzoeken en behandelen.

Als dierenarts of als werknemer in dierenartspraktijken, organisaties of bedrijven worden uw persoonsgegevens in het kader van registratie bij vetsXL.com verzameld. Naast de door u verstrekte persoonsgegevens worden ook uw IP-adres, evenals de datum en het tijdstip van uw registratie opgeslagen.

Van u als dierhouder worden de persoonsgegevens verzameld als dierenartspraktijken, organisaties of bedrijven waar u uw dieren laat onderzoeken en behandelen vetsXL.com gebruiken in het kader van onderzoek en behandeling van uw dieren voor gegevensuitwisseling met gekoppelde dierenartspraktijken, organisaties en bedrijven of voor documentatie van onderzoeksresultaten.
 
vetsXL.com is naadloos gekoppeld aan easyVET, easyIMAGE of andere software- en webtoepassingen (hierna te noemen software). Daardoor wordt de gegevensuitwisseling tussen de software van de dierenartspraktijken en alle vetsXL.com-gebruikers aanzienlijk vereenvoudigd. De bij het gebruik van de software verzamelde persoonsgegevens worden afhankelijk van de webtoepassing met vetsXL.com uitgewisseld als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Meer over gegevensuitwisseling via vetsXL.com vindt u onder Wanneer geven we uw persoonsgegevens door en dan onder vetsXL.com.

petsXL.com

Ons netwerk voor diergezondheid en communicatie verbindt dierhouders met hun dierenartsen, dierenartspraktijken, dierenklinieken en alle andere dierhouders. petsXL.com biedt dierhouders een uitgebreid gezondheidsdossier voor hun dieren, ondersteunt ze bij de meest uiteenlopende diergeneeskundige procedures en is een communicatieplatform en een sociaal netwerk voor iedereen. petsXL.com is beschikbaar als website en als app voor alle platforms en eindapparaten. petsXL.com verzamelt persoonsgegevens van dierhouders en andere natuurlijke personen.
 
Als u zich als dierhouder of andere natuurlijke persoon bij petsXL.com registreert, verzamelen wij uw persoonsgegevens inclusief uw IP-adres, informatie over uw smartphones, tablets en andere mobiele eindapparaten, evenals de datum en het tijdstip van uw registratie.

Als uw eindapparaat met een trackingfunctie is uitgerust, verzamelen wij uw positiegegevens als u ons daarvoor toestemming gegeven hebt. Uw positiegegevens worden uitsluitend verzameld voor het bepalen van uw locatie. De verzamelde positiegegevens worden niet opgeslagen.
 
Als u uw profiel bij petsXL.com wilt personaliseren met een foto uit uw fotogalerij, krijgen wij toegang tot uw fotogalerij. We gebruiken de geselecteerde foto en slaan hem op, uitsluitend voor het individualiseren van uw profiel. De foto wordt niet gebruikt voor andere doeleinden en niet aan derden doorgegeven. U kunt de geselecteerde foto te allen tijde zelf via de bijbehorende functie in uw profiel wijzigen of wissen.

petsXL.com is naadloos gekoppeld aan easyVET of andere software- en webtoepassingen (hierna te noemen software). Daardoor wordt de gegevensuitwisseling tussen de software van de dierenartspraktijken en alle vetsXL.com-gebruikers aanzienlijk vereenvoudigd. De bij het gebruik van de software verzamelde persoonsgegevens worden afhankelijk van het toepassingsgebied met petsXL.com uitgewisseld als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Meer over gegevensuitwisseling via petsXL.com vindt u onder Wanneer geven we uw persoonsgegevens door en dan onder petsXL.com.

Wettelijke grondslagen

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens uw toestemming vragen, dient artikel 6 lid 1 letter a van de EU-Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als wettelijke grondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die vereist is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u een partij bent, dient artikel 6 lid 1 letter b AVG als wettelijke grondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die vereist zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover het verwerken van persoonsgegevens vereist is voor het vervullen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf gehouden is, dient artikel 6 lid 1 letter c AVG als wettelijke grondslag.

In het geval dat vitale belangen uwerzijds als betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6 lid 1 letter d AVG als wettelijke grondslag.

Als de verwerking vereist is voor de behartiging van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde en wegen de belangen, grondrechten en vrijheden van de betroffene niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dan dient artikel 6 lid 1 letter f AVG als wettelijke grondslag voor de verwerking. Het rechtmatige belang van ons bedrijf ligt in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.


Hoe gebruiken wij persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om u een probleemloze ervaring te bieden en een eenvoudig en functioneel gebruik van onze producten te garanderen. Daarbij gaan wij op verantwoorde wijze met uw gegevens om. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het doen van aanbiedingen, orderverwerking, levering, gereedstelling en facturering van onze producten.
 • Om u te informeren over nieuwe producten en functies, updates en upgrades, systeemuitbreidingen, speciale aanbiedingen en alle andere zaken met betrekking tot VetZ en onze producten.
 • Om u de mogelijkheid te bieden een persoonlijk gebruikersprofiel (meer hierover vindt u op vetsXL.com en petsXL.com) aan te maken waarmee u toegang krijgt tot onze aanbiedingen. Bij sommige van onze producten kunt u informatie over uzelf (inclusief persoonsgegevens) doorgeven aan andere geregistreerde gebruikers van dezelfde aanbieding en e-mails, sms-berichten en andere berichten versturen. Met behulp van de functies van de desbetreffende aanbieding kunt u bepalen welke informatie u wilt doorgeven.
 • Om u een persoonlijke gebruikerservaring te bieden en beveiligde inhoud weer te geven.
 • Voor het garanderen en controleren van de kwaliteit van onze informatie en ons advies.
 • Om contact met u op te nemen, uw vragen te beantwoorden, informatie te verstrekken over verzending en facturen, voor feedback en ondersteuning.
 • Ter voorbereiding van onze medewerkers op vragen die u hebt over ons en onze aanbiedingen.
 • Voor de verwerking van sollicitatiebrieven.
 • Voor het voorbereiden van geanonimiseerde gegevens met betrekking tot het gebruik van onze websites en aanbiedingen die wij uitsluitend ter verbetering van onze websites en aanbiedingen gebruiken.
 • Voor het nakomen van contractuele verplichtingen.
 • Om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften.

Als persoonsgegevens over u worden verwerkt voor direct mail, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u voor doeleinden van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze met dergelijke direct mail verband houdt.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van direct mail, worden persoonsgegevens over u niet meer voor deze doeleinden verwerkt. Meer informatie over uw mogelijkheden om bezwaar te maken vindt u onder uw controlemogelijkheden over uw persoonsgegevens en uw rechten.


Wanneer geven wij persoonsgegevens door

Wij geven uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden aan derden door. Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet door aan derden.

Aan zakelijke partners geven wij uw persoonsgegevens alleen door als dat verplicht is volgens onze privacynorm. Het doorgeven aan zakelijke partners gebeurt onder andere voor de verzending van bestellingen en reclamemiddelen, voor het afhandelen van betalingen, voor het aankondigen van leveringen en eventueel in het kader van kredietcontroles.

Enkele van onze producten vereisen het doorgeven van persoonsgegevens aan derden, om volledig te kunnen profiteren van de functies van de producten:

easyVET

Onze praktijkmanagementsoftware easyVET is aan onze onlineplatforms vetsXL.com en petsXL.com gekoppeld en geeft gebruiksafhankelijk persoonsgegevens aan derden door. Meer hierover kunt u lezen op vetsXL.com en petsXL.com.

easyIMAGE

Onze beeldbewerkingssoftware easyIMAGE is aan ons onlineplatform vetsXL.com gekoppeld en geeft gebruiksafhankelijk persoonsgegevens aan derden door. Meer hierover kunt u lezen op vetsXL.com.

VetZ Cloud Services (VCS)

De remotedesktop-apps van easyVET en easyIMAGE zijn aan onze onlineplatforms vetsXL.com (easyVET en easyIMAGE) en petsXL.com (easyVET) gekoppeld en geven gebruiksafhankelijk persoonsgegevens aan derden door. Meer hierover kunt u lezen op vetsXL.com en petsXL.com. De VetZ Cloud is bedoeld voor de gegevensuitwisseling van de via de remotedesktop-apps van easyVET en easyIMAGE verwerkte gegevens. Daarmee is toegang tot de VetZ Cloud door andere geregistreerde gebruikers van easyVET en easyIMAGE mogelijk.

vetsXL.com

Met ons onlineplatform vetsXL.com is via verschillende webtoepassingen gegevensuitwisseling mogelijk tussen geregistreerde vetsXL.com-gebruikers. Bij gebruik van de volgende webtoepassingen worden persoonsgegevens doorgegeven:

Laboratoriumordermanagement

Via vetsXL.com-laboratoriummanagement kunnen dierenartspraktijken opdrachten voor onderzoeken naar hun laboratoria verzenden en de resultaten ervan in hun software ontvangen. Daarbij worden de persoonsgegevens van dierenartsen, eventueel van werknemers en van de dierhouder aan het laboratorium doorgegeven voor de uitvoering van de laboratoriumopdracht of voor het ophalen van resultaten door het laboratorium dat de opdracht heeft gedaan beschikbaar gesteld.

Teleradiologie

Met behulp van vetsXL.com kunnen dierenartspraktijken teleradiologen de opdracht geven om radiologische opnames te beoordelen en de resultaten in hun software ontvangen. Daarbij worden de persoonsgegevens van dierenartsen, eventueel van werknemers en van de dierhouder aan de teleradioloog doorgegeven voor de uitvoering van de beoordeling of voor het ophalen van resultaten door de teleradioloog die de opdracht heeft gedaan beschikbaar gesteld.

GRSK/Lecteurs/FSA (Duitsland, Frankrijk, Italië)

De Gesellschaft für Röntgendiagnostik genetisch beeinflusster Skeletterkrankungen bei Kleintieren e.V. (GRSK) in Duitsland, de Lecteurs officielles DH/DC in Frankrijk en de Fondazione Salute Animal (FSA) in Italië hebben als doel om aangeboren skeletaandoeningen bij kleine dieren te bestrijden. Daartoe worden röntgenfoto’s van heupen en ellebogen van honden gemaakt door gecertificeerde dierenartsen en voor onderzoek en beoordeling via vetsXL.com aan aangewezen beoordelaars doorgestuurd. De dierenarts die de opnamen maakt, de fokkersorganisatie waarvan de dierhouder lid is, de beoordelaar of hoofdbeoordelaar die de beelden beoordeelt en de GRSK/Lecteurs/FSA hebben daarbij toegang tot persoonsgegevens die bij vetsXL.com zijn opgeslagen. De gegevens worden door de GRSK/Lecteurs/FSA beoordeeld en geanonimiseerd gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en verbetering van de diergezondheid.

DOK, AKVO, SAVO (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland)

De Dortmunder Kreis (DOK), de ArbeitsKreis VeterinärOphthalmologie (AKVO) in Oostenrijk en de Swiss Association of Veterinary Ophthalmologists (SAVO) zijn organisaties waarvan de leden – dierenartsen – de ogen van honden en katten onderzoeken op erfelijke aandoeningen. Het onderzoek en de beoordeling van de ogen vindt plaats door gecertificeerde dierenartsen van DOK/AKVO/SAVO. De dierenarts of hoofdbeoordelaar die de ogen onderzoekt, de fokkersorganisatie waarvan de dierhouder lid is en de DOK/AKVO/SAVO hebben daarbij toegang tot persoonsgegevens die bij vetsXL.com zijn opgeslagen. De gegevens worden door de DOK/AKVO/SAVO beoordeeld en geanonimiseerd gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en verbetering van de diergezondheid.

CC (Duitsland)

Het Collegium Cardiologicum (CC) is een organisatie waarvan de leden – dierenartsen – harten van honden en katten onderzoeken op erfelijke aandoeningen. Het onderzoek en de beoordeling van de harten vindt plaats door gecertificeerde dierenartsen van het CC. De dierenarts of hoofdbeoordelaar die het hart onderzoekt, de fokkersorganisatie waarvan de dierhouder lid is en het CC hebben toegang tot persoonsgegevens die bij vetsXL.com zijn opgeslagen. De gegevens worden door het CC beoordeeld en geanonimiseerd gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en verbetering van de diergezondheid.

Communicatie

vetsXL.com stelt veelzijdige communicatiediensten ter beschikking aan dierenartspraktijken. Dierenartspraktijken kunnen berichten zoals e-mails of sms-berichten versturen via de software van vetsXL.com. Daarbij worden de in de software opgeslagen persoonsgegevens van de afzender en eventueel die van de dierhouder met het oog op de uitvoering van het contract naar vetsXL.com doorgestuurd en bij vetsXL.com opgeslagen.

Verzekeringsmanagement

Met vetsXL.com beheert u eenvoudig verzekeringsclaims tussen dierenartspraktijken en huisdierenverzekeringen. Dierenartspraktijken en hun werknemers kunnen facturen en behandelingsdetails die in hun software zijn opgeslagen via vetsXL.com aan de huisdierenverzekeringen sturen. Daarbij worden de in de software opgeslagen persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van het contract naar vetsXL.com doorgestuurd en bij vetsXL.com opgeslagen.

Verwijzingsplatform

vetsXL.com is een krachtig verwijzingsplatform voor dierenartsen, dierenartspraktijken en dierenklinieken. Dierenartspraktijken kunnen dieren online verwijzen naar andere dierenartsen, dierenartspraktijken of dierenklinieken. De voor de uitvoering van de verwijzing en aansluitende opname in de dierenkliniek vereiste persoonsgegevens worden daarbij door de verwijzende dierenartspraktijk doorgegeven en bij vetsXL.com opgeslagen. Als er tijdens het verblijf of bij het ontslag verdere communicatie met de verwijzende dierenartspraktijk plaatsvindt, bijvoorbeeld om deze op de hoogte te stellen van een geslaagde behandeling of de verdere behandeling, worden er opnieuw persoonsgegevens uitgewisseld via vetsXL.com.

Inkoop

Via vetsXL.com kunnen dierenartspraktijken met een geldig lidmaatschapsbewijs geneesmiddelen, voermiddelen en praktijkbenodigdheden inkopen bij groothandels, fabrikanten en leveranciers. Daarbij worden persoonsgegevens van de dierenartsen en eventueel van de werknemers bij vetsXL.com opgeslagen en overgedragen.

Dierregistratie

vetsXL.com heeft een centrale interface voor dierregistratieplatforms, zodat dierenartspraktijken met behulp van vetsXL.com direct vanuit hun software gegevens over dierhouders en hun dieren kunnen overdragen aan dierregistratielocaties die aan vetsXL.com gekoppeld zijn. Bij vetsXL.com worden geen persoonsgegevens opgeslagen, alleen het proces zelf.

Kredietcontrole en factoring

Dierenartspraktijken kunnen vetsXL.com gebruiken om direct in easyVET het krediet van hun klanten te controleren en hun facturen aan factoringbedrijven te sturen. Daarbij worden ook persoonsgegevens uit easyVET overgedragen. Bij vetsXL.com wordt alleen het proces zelf zonder facturen en persoonsgegevens opgeslagen. De overdracht van gegevens vindt plaats middels end-to-end-encryptie en kan bij vetsXL.com niet worden ingezien.

Beelden ontvangen en verzenden

vetsXL.com is een krachtig platform voor het verzenden en ontvangen van elk soort beeldgegevens. Daarbij horen standaard beeldformaten maar ook video- en DICOM-formaten. Dierenartspraktijken kunnen met vetsXL.com beeldgegevens samen met een bericht aan ontvangers versturen. Daarbij worden persoonsgegevens van de afzender en van de dierhouder aan vetsXL.com doorgestuurd en bij vetsXL.com opgeslagen. Ook beeldgegevens zelf, vooral DICOM-formaten, kunnen persoonsgegevens bevatten.

Betalingen

In vetsXL.com zijn externe betalingsdienstaanbieders geïntegreerd. Bij gebruik van een geïntegreerde betalingsdienstaanbieder geven wij persoonsgegevens door aan de desbetreffende betalingsdienstaanbieder.

petsXL.com

Ons netwerk voor diergezondheid en communicatie petsXL.com maakt gegevensuitwisseling tussen geregistreerde petsXL.com-gebruikers mogelijk. petsXL.com geeft bij onderstaande toepassingsgebieden persoonsgegevens door:

koppeling met dierenartspraktijken

Dierhouders die zich geregistreerd hebben bij petsXL.com, kunnen zich laten koppelen aan uw dierenartspraktijk voor gegevensuitwisseling. Daarbij worden persoonsgegevens van de dierhouder aan de desbetreffende dierenartspraktijk doorgegeven.

afspraken maken

Via petsXL.com kunnen dierhouders online een afspraak maken met hun dierenartspraktijk. Daarbij worden persoonsgegevens van de dierhouder aan de dierenartspraktijk doorgegeven.

communicatie

petsXL.com biedt veelzijdige communicatiemogelijkheden voor geregistreerde petsXL.com-gebruikers. Daarbij worden persoonsgegevens tussen petsXL.com-gebruikers uitgewisseld en bij petsXL.com opgeslagen.

inkoop

Via petsXL.com kunnen dierhouders geneesmiddelen, voermiddelen en benodigdheden voor dierhouders inkopen bij dierenartspraktijken, groothandels, fabrikanten en leveranciers. Daarbij worden persoonsgegevens bij petsXL.com opgeslagen en overgedragen.

verzekeringsmanagement

Dierhouders kunnen dierenartsrekeningen die dierenartspraktijken op petsXL.com klaargezet hebben, doorsturen naar hun huisdierenverzekering om het factuurbedrag te declareren. Daarbij worden persoonsgegevens van de dierhouder en de dierenartspraktijk aan de desbetreffende huisdierenverzekering doorgegeven.

betalingen

In petsXL.com zijn externe betalingsdienstaanbieders geïntegreerd. Bij gebruik van een geïntegreerde betalingsdienstaanbieder geven wij persoonsgegevens van de dierhouder en van de dierenarts door aan de desbetreffende betalingsdienstaanbieder.

geneesmiddelendocumentatie

Geneesmiddelendocumentatie zoals gebruiks- en verkoopdocumenten, antibioticatoepassingen of elektronische recepten die dierenartspraktijken klaargezet hebben voor dierhouders op petsXL.com, kan door dierhouders aan nationale organisaties en organisaties voor kwaliteitsborging, apotheken of andere dienstverleners worden doorgegeven, waarbij persoonsgegevens overgedragen worden.


Hoe beschermen wij persoonsgegevens

Wij vinden uw privacy uiterst belangrijk. Daarom hebben we een reeks technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van uw persoonsgegevens.
 
Hier hoort bij dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken en opslaan dan vereist is voor het doel waarvoor ze opgeslagen waren. Daarna kunnen gegevens alleen worden opgeslagen als dit door Europese of nationale wetgevers is overeengekomen in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan wij ons moeten houden.
 
Als het doel waarvoor de gegevens verzameld waren wegvalt of een door de genoemde voorschriften voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens gebruiken wij toegangscontroles, firewalls, antivirusprogramma’s, SSL-veiligheidsmechanismen en verschillende gegevensbeveiligings- en coderingsprocessen.

Bovendien verplichten we onze partners om in overeenstemming met de wettelijke bepalingen vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens en moeten ze onze eigen privacynormen naleven.


Uw controlemogelijkheden over persoonsgegevens en uw rechten

Als persoonsgegevens van u verwerkt worden, bent u belanghebbende in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en hebt u de volgende rechten:

Informatie over de aard en omvang van uw persoonsgegevens die wij verwerken.

U kunt ons om een bevestiging vragen of wij persoonsgegevens, die u betreffen, verwerkt hebben. Als dat het geval is, dan kunt u van ons de volgende informatie verlangen:

 • de doelen waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;
 • de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden;
 • de ontvangers resp. de categorieën ontvangers aan wie uw persoonsgegevens onthuld worden of zullen worden;
 • de geplande opslagduur van persoonsgegevens over u of als daar geen concrete opgave over mogelijk is, de criteria voor het bepalen van de opslagduur;
 • het bestaan van het recht op correctie of verwijdering van persoonsgegevens over u, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke partij of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van gegevens als de persoonsgegevens niet bij de desbetreffende persoon verzameld worden, of
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 lid 1 en 4 AVG en – in elk geval in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica, alsook de draagwijdte en het gewenste effect van een dergelijke verwerking voor u als betrokkene.

U hebt het recht om te vragen of persoonsgegevens over u naar een ander land of een internationale organisatie worden overgedragen. In dit verband kunt u vragen om geïnformeerd te worden over de passende garanties in overeenstemming met artikel 46 AVG in verband met de overdracht van gegevens.

Rectificatie en/of aanvulling van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht op rectificatie en/of aanvulling van uw persoonsgegevens, voor zover de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. Wij zullen de rectificatie onverwijld uitvoeren.

Beperking van de verwerking van persoonsgegevens over u.

Onder de volgende voorwaarden kunt u verlangen dat de verwerking van persoonsgegevens over u wordt beperkt:

 • als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het verwijderen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
 • als u in overeenstemming met artikel 21 lid 1 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen voor ons dan voor u.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens over u beperkt is, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt worden met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking wordt beperkt volgens de bovengenoemde voorwaarden, wordt u door ons op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

Wissing van uw persoonsgegevens.

U kunt eisen dat de persoonsgegevens over u onmiddellijk worden gewist, en we zijn verplicht om deze gegevens onmiddellijk te wissen, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • U trekt uw toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a of artikel 9 lid 2 letter a AVG, en er is geen andere wettelijke grondslag voor de verwerking.
 • U maakt in overeenstemming met artikel 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt in overeenstemming met artikel 21 lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.
 • De persoonsgegevens over u zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De gegevens over u moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten, die op ons rust.
 • De persoonsgegevens over u zijn verzameld met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met artikel 8 lid 1 AVG.

Als u een verwijdering of verandering van andere bij ons opgeslagen gegevens in gang wilt zetten, richt u zich dan schriftelijk tot ons via privacy@vetz.vet.

Hebben wij de naar u verwijzende persoonsgegevens openbaar gemaakt en zijn wij tot verwijdering ervan verplicht, dan nemen wij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementeringskosten adequate maatregelen, ook van technische aard, om de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke te informeren dat u als betrokkene wissing van alle links naar deze persoonsgerelateerde gegevens, of van kopieën of replica’s van deze persoonsgerelateerde gegevens heeft geëist.

Het recht op gegevenswissing bestaat niet, voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is

 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • ter nakoming van een juridische verplichting, die de verwerking krachtens het recht van de Unie of van de lidstaten, waaraan wij zijn onderworpen, vereist, of ter behartiging van een taak, die het publiek belang dient of in uitoefening van de openbare macht geschiedt, waarmee wij werden belast;
 • om redenen van het openbaar belang op het gebied van de openbare gezondheid op grond van artikel 9 lid 2 letter h en i alsmede van artikel 9 lid 3 AVG;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 lid 1 AVG, voor zover het in lid 1 genoemde recht naar verwachting de verwezenlijking van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig aantast, of
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Informeren van derden van het feit dat u gebruikmaakt van bovengenoemde rechten, voor zover we uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven hebben.

Maakt u gebruik van uw recht op correctie, gegevenswissing of beperking van de verwerking, dan zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie we persoonsgegevens over u hebben gestuurd, op de hoogte te stellen van deze rectificatie of wissing van gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of met buitenproportioneel hoge kosten gepaard gaat.

Daarentegen hebt u het recht om door ons op de hoogte gesteld te worden van deze ontvangers.

Overdracht van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat.

U bent gerechtigd de naar u verwijzende persoonsgegevens die u ons ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien bent u gerechtigd deze gegevens zonder belemmering door ons aan een andere verantwoordelijke ter hand te stellen voor wie de gegevens klaargezet waren, voor zover

 • de verwerking op een toestemming of een overeenkomst berust en
 • de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen geschiedt.

In uitoefening van dit recht bent u tevens gerechtigd te bewerkstelligen dat de naar u verwijzende persoonsgegevens door ons rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke worden toegezonden, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden geschaad.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die voor de behartiging van een taak noodzakelijk is, die het publiek belang dient of in uitoefening van de openbare macht geschiedt waarmee wij werden belast.

Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U bent gerechtigd te allen tijde tegen de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgegevens, die op grond van art. 6 lid 1 letter e of f AVG geschiedt, bezwaar aan te tekenen; dit geldt tevens voor een op deze bepalingen gegronde profileringsgprocedure.

Wij verwerken in dat geval de naar u verwijzende persoonsgegevens niet langer, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking aantonen, die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken.

Worden de naar u verwijzende persoonsgegevens verwerkt om rechtstreeks reclame te maken, dan bent u gerechtigd, te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame aan te tekenen; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit met dergelijke rechtstreekse reclame verband houdt.

Tekent u bezwaar aan tegen de gegevensverwerking ten behoeve van rechtstreekse reclame, dan worden de naar u verwijzende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

Herroeping van de privacyrechtelijke toestemmingsverklaring.

U bent gerechtigd, uw privacyrechtelijke toestemmingsverklaring te allen tijde te herroepen. De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de herroeping uitgevoerde verwerking onverlet. Richt uw herroeping aan privacy@vetz.vet.

Geautomatiseerde beslissing in het individuele geval, met inbegrip van profilering.

Profilering betekent het opstellen, bijwerken en gebruiken van profielen door middel van gegevensverzameling, latere analyse en evaluatie, met het oog op de optimalisatie van de (direct) marketing.

U bent gerechtigd, om niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking - profilering inbegrepen - berustende beslissing te worden onderworpen, die een juridische uitwerking op u heeft, of u op vergelijkbare wijze aanmerkelijk belemmert. Dit geldt niet, wanneer de beslissing

 1. voor de afsluiting of de naleving van een overeenkomst tussen u en ons noodzakelijk is,
 2. op grond van rechtsvoorschriften van de Unie of van de lidstaten, waaraan wij onderworpen zijn, toelaatbaar is en deze rechtsvoorschriften adequate maatregelen ter waarborging van uw rechten en vrijheden alsmede van uw gerechtvaardigde belangen bevatten, of
 3. met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

Deze beslissingen mogen echter niet op bijzondere categorieën van persoonsgegevens berusten, als juridisch niets anders geldt en er adequate maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsmede van uw gerechtvaardigde belangen genomen werden.

Met betrekking tot de in a. en c. genoemde gevallen nemen wij adequate maatregelen om uw rechten en vrijheden alsmede uw gerechtvaardigde belangen te waarborgen, waartoe ten minste het recht op bewerkstelliging van ingrijpen door een persoon van onze kant, op uiteenzetting van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing behoren.

Beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Zonder afbreuk te doen aan een ander administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek, of de locatie van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens over u in strijd met de AVG is. 

De toezichthoudende autoriteit bij wie de klacht werd ingediend, informeert de klager over de voortgang en de resultaten van het beroep, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78 AVG.


COOKIES, SOCIAL PLUG-INS VAN FACEBOOK, LINKEDIN EN VIMEO, BING MAPS, WEB FONTS EN GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken op onze internetsites www.vetz.vet, www.vetsXL.com en www.petsXL.com zogenaamde cookies. Cookies zijn gegevens, die door de internetbrowser op uw computersysteem worden opgeslagen. We verzamelen uw IP-adres, uw vetsXL-ID, uw petsXL-ID, uw browsertype, de door u bezochte VetZ-websites, de voorwerpen waarop u geklikt hebt in de afzonderlijke VetZ-websites, de tijd die u op een bepaalde website hebt doorgebracht, de verwijzende website van waaruit u op een VetZ-website terechtgekomen bent, en de externe aangestuurde website waarop u terechtkomt vanaf een VetZ-Website.
Meer over cookies.

Zogenaamde Social Plug-Ins zijn functies en/of buttons van social-mediaplatforms als Facebook, LinkedIn of Vimeo, die we geïntegreerd hebben op onze websites www.vetz.vet en www.petsXL.com. Met deze functie kunt u door een eenvoudige klik op een knop communiceren met het desbetreffende social-mediaplatform. Daarbij letten we erop dat uw persoonsgegevens – zoals uw IP-adres – niet meteen bij uw bezoek aan onze site worden doorgegeven aan het social-media-account in kwestie. Dit gebeurt pas nadat u op de desbetreffende button geklikt hebt. Zodra u met de muis over de knop gaat, informeren wij u over het doorsturen van gegevens.
Meer over Social Plug-Ins.

Op enkele van onze websites gebruiken wij Bing Maps (geëxploiteerd door Microsoft Cooperation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA), om geografische informatie te tonen.
Meer over Bing Maps.

Onze websites maken gebruik van zogenaamde Web Fonts van Google voor het uniform weergeven van lettertypen. Als u een webpagina oproept, laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Meer over Web Fonts.

Een paar van onze websites gebruiken de webanalyseservice Google Analytics. Google Analytics slaat cookies op uw computer op, zodat wij uw gebruik van onze website kunnen analyseren. De door het cookie doorgegeven informatie wordt samen met uw IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.
Meer over Google Analytics

Google Analytics deactiveren


Contact

Als u vragen hebt of in één van de genoemde gevallen gebruik wilt maken van uw privacyrechten, neem dan contact met ons op via privacy@vetz.vet of privacy@effem.com.

Veterinärmedizinisches
Dienstleistungszentrum (VetZ) GmbH

De functionaris voor de gegevensbescherming

Mars, Incorporated
c/o: Chief Data Protection
and Chief Privacy Officer
Dundee Road Slough,
Berkshire SL1 4LG
privacy@effem.com

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Veterinärmedizinisches
Dienstleistungszentrum (VetZ) GmbH
Sattlerstraße 40
D-30916 Isernhagen